Licenties

Licenties & Kopierecht

Internationale wetten beschermen het kopierecht van Poppedin en alle daartoe behorende werken. Alle reproductie van dit werk, inclusief het downloaden, is verboden zonder de explicite schriftelijke toestemming van de eigenaar van het kopierecht, GRAFIXS.

Licentie opties, echter, zijn beschikbaar in meerdere territoria. Neem contact met ons op als u wilt weten welk opties beschikbaar zijn in uw land.

Toestemming tot reproductie van werken en Licentieovereenkomsten
Als u een werk of meerdere werken van een van de Poppedin karakter wilt gebruiken als illustratie op koopwaar, in een boek, magazine, een advertentie campagne, brochure, of op het Internet, dan heeft u een licentie nodig. Een licentie kunt u rechtstreeks bij ons aanvragen.

Om uw licentieaanvraag te kunnen beoordelen verzoeken wij u de volgende informatie te delen:

  • Wat is het type product waarvoor u een licentie aanvraagt.
  • Waar zal het product geproduceerd gaan worden.
  • Waar zal het product worden vermarkt, bijvoorbeeld wat voor soort winkels, kanaal en prijs.
  • Achtergrondinformatie over uw bedrijf, bijvoorbeeld hoe lang het bedrijf bestaat, over welke licenties u beschikt, etc.
  • De verwachte omzet per jaar.
  • Welk land of landen u de licentie zou willen verkrijgen.
  • Overige informatie die relevantie is voor uw aanvraag.

Wij willen u er op attenderen dat er voor bepaalde product categorien mogelijk al een licentienemer is toegewezen, waarvan sommige exclusieve licenties zijn.